Jerusalemskirken - med hjerte, hoved og hænder
Se nyhedsbrevet i browser
Kirke med hjerte, hoved og hænder

Nyhedsbrev september 2021

 

Familie- og høstgudstjeneste

Nu vender de hyggelige familiegudstjenester endelig tilbage.
Vi begynder søndag d. 5. september med en høstgudstjeneste med fortællingen om dengang Gud skabte verden på seks dage. Både voksne og børn sætter os på tæpper oppe foran. Vi skal synge børnesange, hører bibelhistorie og bede et Fader Vor sammen. Der bliver også leg og sjove aktiviteter rundt omkring i kirkerummet. I et hjørne bliver der også et voksenhjørne, hvor en præst fortæller noget klogt.  
Ligesom tidligere starter vi kl. 10.00 og slutter med et let måltid i caféen bagefter. 

Nyt informationsmateriale

Årets folder med information om Jerusalemskirkens gudstjenester, aktiviteter og events ligger frisk fra trykkeriet i kirken.
Alle er velkomne til at tage en eller flere foldere med sig hjem til eget brug eller til at give videre til en nabo eller ven.

Ledersamling

Alle ledere og medarbejdere i kirken, i smågrupper, kor, lægprædikanter, spejder og ungdomsaktiviteter og alt andet der foregår i vores kirke, er indbudt til en festlig ledersamling med indbygget fornøjelig overraskelse. Det foregår onsdag d. 15. september. Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding er nødvendig til ole.birch@metodistkirken.dk.

Menighedsnyt

Bryllup
Lørdag den 14. august viedes Celia Regitze Nyhus-Kornum og Morten Nyhus-Kornum Olsen.
Hjertelig tillykke
 
Bisættelse
Onsdag d. 22. september kl. 13.00 bisættes Karen Margrethe Jensen fra Jerusalemskirken. "Jensen" arbejde igennem hele sit liv på Metodistkirkens forskellige børneinstitutioner og var meget vellidt. 
Ære være hendes minde.

Aktiviteter i Jerusalemskirken

Børn og unge

Spejder
 
Spejderne 
Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk. 
 
For børn i kirketiden 
Legerum på balkonen. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. 
 
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde en gang om måneden.
 
Ungdomsforeningen.
Formand: Yanmei Maak Bloom. yanmei@live.dk  

Musik

 
Gospelkoret Kefas 
Mandage 19-22 på 5. sal. Formand: Bente Lundbak. www.kefas.dk 
 
Revelation Gospel Choir 
Torsdage 18.30-21 på 5. sal. www.rgospel.dk Form. Karsten Munk. Tlf. 2429 5697
 
Kirkekoret
Mandage kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 2087 3614. 

Fordybelse

 
Smågrupper
Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.eller ole.birch@metodistkirken.dk.
 
Lægprædikantkursus
Uddannelse i teologi og forkyndelse en tirsdag aften om måneden. Kontakt: Jørgen Thaarup tlf. 33 12 96 06. eller Joergen.Thaarup@metodistkirken.dk 
 
Onsdagstræf
For dig der har fri i dagtimerne. Bibeltime den onsdag i måneden kl. 11.00. Medbring madpakke. Vi mødes i kirkens café.

Gudstjenester i september

Søndag d. 5. kl. 10.00
Høst- og Familiegudstjeneste
Tekst: 1. Mos. 1, 1 – 2, 1.
 
Søndag d. 12. kl. 11.00
Tekst: Esajas 45, 1-7 & Matt. 22, 15-22
Prædikant: Jørgen Thaarup
Organist: Flemming Friis
 
Søndag d. 19. kl. 11.00
Gospelgudstjeneste
Tekst: Jer. 7, 1-7 & Matt. 7, 21-29
Prædikant: Ole Birch
Musik: Gospelkoret Kefas
 
Søndag d. 26. kl. 11.00
Tekst: 5. Mos. 26, 1-11 & Matt. 5, 21-26
Lægprædikanter