Jerusalemskirken - med hjerte, hoved og hænder
Se nyhedsbrevet i browser
Kirke med hjerte, hoved og hænder

Nyhedsbrev marts 2022

Forbøn for Ukraine

Søndag d. 6. marts vil vi, med anledning af Ruslands overfald på Ukraine, bede for landet, folket og vore metodistiske trossøskende der. Det giver altid god mening for os at bede for freden og det ligner næsten en tanke at vores fastetema om Guds velsignelser netop denne søndag fokuserer på "Livet". Læs også biskop Christian Alsteds hyrdebrev om situationen.
 
Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold -
du himmelbuens Herre.
 
 

Fastemateriale om 5 Velsignelser

Pastor Jørgen Thaarup gjorde i sin prædiken i Jerusalemskirken d. 2. januar 2022 opmærksom på det særlige forhold, at vores almindelige reaktionsmønster i forbindelse med svære kriser ikke har kunnet fungere her under Coronakrisen. Almindeligvis rykker vi sammen og søger støtte og opmuntring i nærhed til hinanden, men nærhed har lige netop været det vi ikke kunne have. Ikke bare har vi måttet følge myndighedernes mange restriktioner, men frygten for smitten har også betydet, at mange har undladt at bruge selv de muligheder der har været. 
 
Det faldende antal gudstjenestedeltagere har ført til bekymring. Hvad sker der, når Coronakrisen er slut? Kommer vi så tilbage i samme antal som før, eller har krisen tilført os en permanent svækkelse? Jørgen Thaarup foreslog, at vi brugte denne krise som en anledning til at genopfinde os selv og genopstarte vores kirke. Fastematerialet ”5 velsignelser” kan forstås i lyset af dette forslag.
 
Nu er det sådan at enhver fornyelse eller genstart må handle om, at den enkelte af os finder motivation til fornyelse og genstart. En menighed er ikke nogen bil, der kan startes ved et eller andet praktisk tiltag. En menighed er mennesker, der enkeltvis og sammen kan finde ny glæde ved at være menighed og finder det meningsfuldt at engagere sig.
 
I fasten vil vi fokusere på 5 grundlæggende velsignelser som Gud har skabt for os. Vi vil fordybe os i dem ved fastens gudstjenester, gennem bibeltekster til personlig læsning og som oplæg til samtale i smågrupper. Pointen er denne, at fordybelse i Guds velsignelser og gaver kan blive inspirationen til en fornyelse af vores tro og vores engagement. 
 
Materialet om 5 velsignelser ligger fremme i kirken senest fra søndag d. 27. februar.

Radiogudstjeneste

Søndag d. 20. marts transmitterer Danmarks Radio gudstjenesten fra Jerusalemskirken. Gudstjenesten foregår derfor fra kl. 10.00. Biskop Christian Alsted prædiker.
 
Der er brug for at så mange som muligt deltager i denne gudstjeneste, så at salmesangen kan lyde godt i radioen.

Familiegudstjeneste - Jonas og hvalen!

Søndag d. 27. marts kl. 10.00
Gudstjeneste for alle, men på børnenes vilkår.
En af det sjoveste bibelhistorier er den om Jonas og hvalen. Den er centrum for familiegudstjenesten den sidste søndag i marts.
Tag dit barn eller barnebarn ved hånden og kom med. Der bliver bibelhistorie, sange og lege. Bagefter er der brunch i caféen
Lægprædikantkursus.
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00.

Pastoratskonference – menighedens årsmøde

Distriktsforstander Thomas Risager har indkaldt til Jerusalemskirkens pastoratskonference tirsdag d. 22. marts. Vi begynder med spisning kl. 18.00 og regner med at starte forhandlingerne omkring kl. 18.30.
 
Arbejdsgrenenes revisorunderskrevne regnskaber, deres medlemstal for 2021 og indberetninger med oplysning om hvem der er valgt til formand, skal indsendes til ole.birch@metodistkirken.dk senest d. 7. marts.
 
Alle menighedens medlemmer opfordres til at være med til pastoratskonferencen!

Gudstjenester i marts

Søndag d. 6. kl. 11.00
Gospelgudstjeneste
Fastetema: 5 velsignelser – livet
Tekst: Salmernes bog 8, 1-10
Prædikant: Ole Birch
Musik: Revelation Gospel Choir
 
Søndag d. 13. kl. 11.00
Fastetema: 5 velsignelser – skabningen
Tekst: 1. Mosebog 1, 26-31
Prædikant: Ole Birch
Organist: Alia Mahmud-Zade
 
 
Søndag d. 20. kl. 10.00 (OBS tidspunktet)
Transmitteres på DR
Fastetema: 5 velsignelser – Jesus
Tekst: Johannes Evangeliet 8:42-51
Prædikant: Biskop Christian Alsted
Organist: Alia Mahmud-Zade
 
Søndag d. 27. kl. 10.00 (OBS tidspunktet)
Familiegudstjeneste
Fastetema: 5. velsignelser – Ånden
Tekst: Apostlenes Gerninger 2, 37-47
 

Musik

Gospelkoret Kefas 
Mandage 19-22 på 5. sal. Formand: Bente Lundbak. www.kefas.dk 
 
Revelation Gospel Choir 
Torsdage 18.30-21 på 5. sal. www.rgospel.dk Form. Karsten Munk. Tlf. 2429 5697
 
Kirkekoret
Mandage kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 2087 3614. 

Børn og unge

Spejderne 
Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk. 
 
For børn i kirketiden 
Legerum på balkonen. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. 
 
Ungdomsforeningen.
Formand: Yanmei Maak Bloom. yanmei@live.dk  

Fordybelse

Smågrupper
Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.eller ole.birch@metodistkirken.dk.
 
Lægprædikantkursus
Uddannelse i teologi og forkyndelse en tirsdag aften om måneden. Kontakt: Jørgen Thaarup tlf. 33 12 96 06. eller Joergen.Thaarup@metodistkirken.dk 
 
Onsdagstræf
For dig der har fri i dagtimerne er der kl. 11.00 hver den første onsdag i måneder bibeltime og hyggeligt samværd i kirkens café. Husk madpakke. 

Menighedsnyt

Dåb
Søndag den 20. februar blev  Saga Bervig Breuning Kjær og Bastian Bervig Breuning Kjær, børn af Alexandra og Patrick Kjær, døbt af Jørgen Thaarup.
 
Mærkedage
Den 7. marts fylder Marianne Berg, Carl Jacobsens Vej 8, 2500 Valby, 80 år.
Den 16. marts fylder Vera Kofoed, Nordmarksvej 88, 2770 Kastrup, 90 år. Der vil være Åbent Hus på dagen fra kl. 11.00 – 13.00 på adressen.   Menigheden ønsker hjertelig tillykke