Jerusalemskirken - med hjerte, hoved og hænder
Se nyhedsbrevet i browser
Kirke med hjerte, hoved og hænder

Nyhedsbrev marts 2022

Kirkevandring - om sommeren!

”Vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham” (Matt. 2,2)
 
I to år har vi ikke kunne holde kirkevandring, men det kan vi nu! Vi vil ikke vente helt til januar, men mødes torsdag d. 9. juni kl. 18.30 i Skt. Pauls Kirke. Vi skal besøge alle de forskellige kirker i vores kvarter og slutter som sædvanlig i Svenska Gustafskyrkan, hvor biskop Czeslaw Koson fra Den Katolske Kirke prædiker over aftenens tema.
 
Kirkevandringen samler ofte mange hundrede mennesker til en gudstjeneste i flere akter med hver element henlagt til en ny kirke. Traditionen er over 60 år gammel i København og er det største årlige tværkirkelige arrangement i Danmark. I Skt. Pauls Kirke opdeles deltagerne i 4 grupper der følger hver sin farve og hver sit processionskors rundt i kvarteret. 
 
I Jerusalemskirken byder vi på svingende gospelmusik med Revelation Gospel Choir.
 
Kom og vær med til en festlig aften.

Menighedsnyt

Mærkedage
Henning Bjerno, Engstedet 7, 1., 3500 Værløse, fylder lørdag den 4. juni 90 år. På dagen er han bortrejst. Han byder til gengæld på kirkefrokosten søndag d. 5. juni. Menuen står på god buffet, kaffe og citronfromage. 
Karna Bræstrup, Frederiksberg Allé 16, 3., 1820 Frederiksberg, fylder lørdag den 25. juni 70 år.
Barnedåb
Frida Marie Just Jensen, datter af Signe og Lars Peter Just Jensen, blev døbt den 10. april
Madison Skov-Olesen, datter af Rebekah og Simon Skov-Olesen, blev døbt den 22. maj.
Menigheden ønsker hjertelig tillykke

Ledersamling

Vi har desværre ikke fundet det muligt at gennemføre ledersamling på denne side af sommerferien. Vi vender tilbage til efteråret.

Lægprædikantkursus

Kurset holder afslutning med fremlæggelse af opgaver tirsdag d. 14. juni.

Gudstjenester i juni

Søndag d. 5. kl. 11.00
Pinsedag
Tekst: Ps 104:24-34, 35b & Apg. 2, 1-21
Prædikant: Lægprædikanter
Organist: Flemming Friis
 
Torsdag d. 9. kl. 18.30
Den Københavnske Kirkevandring
Start fra Skt. Paul Kirke
 
Søndag d. 12. kl. 11.00
Tekst: Ps. 8 & Joh. 16, 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Kirsten Fredsby
Kirkekoret medvirker
Søndag d. 19. kl. 11.00
Tekst: 1 Kong 19: 1-15a & Luk. 8:26-39
Prædikant: Georg K. Christensen
Organist: Alia Mahmud-Zade
 
Søndag d. 26. kl. 11.00
Tekst: 2 Kong 2:1-2, 6-14 & Luk. 9, 51-62
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Musik

Gospelkoret Kefas 
Mandage 19-22 på 5. sal. Formand: Bente Lundbak. www.kefas.dk 
 
Revelation Gospel Choir 
Torsdage 18.30-21 på 5. sal. www.rgospel.dk Form. Karsten Munk. Tlf. 2429 5697
 
Kirkekoret
Mandage kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 2087 3614. 

Børn og unge

Spejderne 
Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk. 
 
For børn i kirketiden 
Legerum på balkonen. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. 
 
Ungdomsforeningen.
Formand: Yanmei Maak Bloom. yanmei@live.dk  

Fordybelse

Smågrupper
Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.eller ole.birch@metodistkirken.dk.
 
Lægprædikantkursus
Uddannelse i teologi og forkyndelse en tirsdag aften om måneden. Kontakt: Jørgen Thaarup tlf. 33 12 96 06. eller Joergen.Thaarup@metodistkirken.dk 
 
Onsdagstræf
For dig der har fri i dagtimerne er der kl. 11.00 hver den første onsdag i måneder bibeltime og hyggeligt samværd i kirkens café. Husk madpakke.