Jerusalemskirken - med hjerte, hoved og hænder
Se nyhedsbrevet i browser
Kirke med hjerte, hoved og hænder

Nyhedsbrev november 2023

Alle Helgen

 
Den første søndag i november er Alle Helgen søndag, hvor vi mindes de af vore kære der ikke er hos os mere.  Vi nævner de medlemmer ved navn som er døde siden sidste Alle Helgen og vi kan hver især tænde et lys for dem vi savner.
 
Sorg er kærlighed der har mistet sit mål, sin elskede – siger man. Det er godt at stå ved sin sorg og vedkende sig sit tab. Alle Helgen søndag kan vi sørge uden fortvivlelse, for vi husker det gode der var og vi kan se frem til et gensyn hos Gud. 
 
Velkommen til en særlig gudstjeneste d. 5. november.

Familiegudstjenesterne vokser

En af dette efterårs gode nyheder er at menighedens satsning på børnefamilier bærer frugt. Der kommer stadigt flere børnefamilier til de månedlige familiegudstjenester. Vores børne- og ungdomsmedarbejder, Daniel Steinvig, skaber et fantastisk univers for børnene i sine dramatiseringer af Jesu lignelser og caféen serverer lækker brunch bagefter.

Lægprædikant

Jørgen Thaarup tilbyder fortsættelseskursus for lægprædikanter. I efteråret 2023 indbyder vi til Lægprædikantaftener følgende tirsdage:  
21. november kl. 19.00  
Alle aftener foregår i Krypten.

Ultralydsskanner til Mulungwishi

Årets missionsprojekt er indsamling til en ultralydsskanner til klinikken i Mulungwishi, i D. R. Congo. Vi samlede ind på kulturnatten den 13. og til høstgudstjenesten den 22. oktober. Dermed er indsamlingen nu oppe på 24.000 kr. Når vi kommmer til juleaften kan vi sammen fordoble dette resultat og dermed bringe indsamlingen derhen hvor vi kan gennemføre projektet.

Præstemøde i Norge

Menighedens præster deltager d. 13. til 16. november i et fælles norsk/dansk præstemøde på øen Tjøme, syd for Tønsberg. Programmet byder, foruden andagter og samvær, på forskellige foredrag der kredser om forkyndelsen. Temaerne er bl.a. ”Hvad forkynder metodisterne?”, ”Hvad bør forkyndere vide om den nyeste forskning i Det Gamle Testamente?” og ”Formidling af kristen tro”.
Desuden vil der være oplæg vedr. kristent fredsarbejde.
 
Billedet er af Tjømes vartegn, det gamle vippefyr - også en slags forkynder.

Gudstjenester i november

Søndag d. 5. kl. 11.00.
Alle Helgen.
Tekster: Es. 60, 18-22 & Matt. 5, 1-12
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis
Medlemsoptagelse
Indsamling til præsteuddannelse
 
Søndag d. 12. kl. 11.00.
Gospelgudstjeneste
Tekster: 1. Mos. 50, 15-21 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Ole Birch
Musik: Revelation Gospel Choir
 
Søndag d. 19. kl. 10.00.
Familiegudstjeneste
Daniel Steinvig
 
Søndag d. 26. Kl. 11.00.
Tekster: Ezekiel. 37, 1-14 & Matt. 9, 18-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet
Kirkekoret medvirker
 
Onsdag d. 29. Kl. 17.30
Taizé og suppe.
Jørgen Thaarup