Jerusalemskirken - med hjerte, hoved og hænder
Se nyhedsbrevet i browser
Kirke med hjerte, hoved og hænder

Nyhedsbrev februar 2023

Jerusalemskirken ansætter børne- og ungdomsmedarbejder!
Daniel Steinvig er per 1. februar ansat som børne- og ungdomsmedarbejder i Jerusalemskirken.
 
Pastoraludvalget har længe ønsket at finde en person til at styrke arbejdet med småbørnsfamilier og unge i menigheden. Vi er derfor meget glade for at kunne fortælle at Daniel nu ansættes til disse opgaver. Foreløbig er der tale om en ansættelse på 10 timer om ugen. Daniel skal primært arbejde med familiegudstjenester og gudstjenester/arrangementer for og med unge mellem 15 og 25 år. Vi håber også at Daniel kan styrke de unge ledere i kirken og være en brobygger mellem menigheden og dens unge.
Tag godt imod Daniel, bed for hans tjeneste i menigheden og slut op om de spændende initiativer der vil komme ud af denne investering i kirkens fremtid. Vær med til at byde Daniel velkommen til gudstjenesten søndag d. 5. februar kl. 11.00 og mød ham i aktion til familiegudstjeneste d. 19. februar kl. 10.00.

Havde du mig for øje

Årets fastemateriale er et samarbejde mellem Metodistkirken og Baptistkirken skrevet af præster fra Aarhus, Maria Thaarup og Lasse Åbom.
 
Titlen “havde du mig for øje” er hentet fra Salme 139 i Det gamle Testamente. Det er en salme om at være set og kendt af Gud. Fastetiden er en tid for selvransagelse. Vi ser på os selv og vores liv - og vi kan alt for nemt ende i selvbebrejdelse og skam. Men i denne faste vil vi gerne invitere læserne til at se på sig selv og deres liv med Guds øjne. Undersøge de blik vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det hvilke øjne vi ser hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os?
 
Materialet er bygget op så der er en læsning til hver dag i 40 dage fra Askeonsdag d. 22. februar indtil Påskedag d. 9. april.

Lægprædikantaftner

Jørgen Thaarup tilbyder fortsættelseskursus for lægprædikanter. Følgende datoer mødes man i krypten.
26. februar. 16. april. 25. juni.

Gudstjenester i februar

Søndag d. 5. kl. 11.00
Gospelgudstjeneste
Tekst: Jer. 9, 22-23 & Matt. 20, 1-16
Prædikant: Christian Alsted
Musik: Gospelkoret Kefas
Barnedåb
 
Søndag d. 12. kl. 11.00
Tekst: Es. 55, 6-11 & Mark. 4, 1-20
Prædikant: Ole Birch
Organist: Kirsten Fredsby
Søndag d. 19. kl. 10.00
Familiegudstjeneste Fastelavn
 
Søndag d. 26. kl. 11.00
Tekst: 1. Mos. 3,1-19 & Matt. 4, 1-11
Fastetema: Det lysende ansigt - om at være set af Gud
Prædikant: Charles Almskou
Liturg: Karin Ulsø
Organist: Flemming Friis

Pilgrimsvandringer i foråret

Gul stilliseret muslingeskal
Et antal endags pilgrimsvandringer finder sted på lørdage i foråret. Hver pilgrimsvandring begynder et samlingssted om lørdagen kl. 10 og strækker sig til ca. kl. 16. Carsten Bjerno og Jørgen Thaarup leder vandringerne, hvor den enkelte deltager medbringer madpakke og forplejning til eget behov. Vandringerne er fra 9 til 12 kilometer og let at gå for alle.
I dagene op til den enkelte pilgrimsvandring annonceres på Facebook Jerusalemskirken samlingssted for opstart. Eller henvendelse og tilmelding til Carsten eller Jørgen, som også oplyser om samlingssted for vandringerne.  
11. februar kl 10: Pilgrimsvandring med samlingssted Helsingør station, ved muslingeskallen, symbol på pilgrimsruter. Kom til samlingsstedet, enten med DSB eller i bil. Carsten Bjerno leder, tlf. 21371002.  
4. marts kl 10: Pilgrimsvandring, Jørgen Thaarup leder, tlf. 24231098. Samlingssted og rute i nyhedsbrev for marts.  
22. april kl. 10: Pilgrimsvandring, Jørgen Thaarup leder, tlf. 24231098. Samlingssted og rute i nyhedsbrev for april.  
13. maj kl. 10: Pilgrimsvandring, Carsten Bjerno leder, tlf. 21371002. Samlingssted og rute i nyhedsbrev for maj.     

Menighedsnyt

Dåb
Søndag den 22. januar blev Lucas Kjær Tvilling døbt af sin farmor, pastor Mai-Brit Tvilling.  
 
Mærkedage
Gunhild Mechta, Musvågevej 4, 2400 København NV, fylder 75 år den 21. februar.
Ritha Lassen, Tømmerup Byvej 2, 4400 Kalundborg, fylder 80 år den 27. februar
Menigheden ønsker hjertelig tillykke  
 
Dødsfald
Den 25. december afgik Kirsten Hemmingsen, Brøndby,  ved døden, 84 år gammel. Bisættelsen fandt sted fra Søndermarkens  Kapel. Pastor Jørgen Thaarup gjorde tjeneste.
Ære være Kirsten Hemmingsens minde  
 
Den 3. januar afgik Ebba Elisabeth Flinck, Rønne, ved døden, 85 år gammel. Bisættelsen fandt sted fra Rønne Kirkegårds Kapel. Biskop Chr. Alsted gjorde tjeneste.
Ære være Ebba Elisabeth Flincks minde